Comunicat de presă: Lansarea proiectului „Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice la Societatea Pandora Prod S.R.L.”

Pandora Prod S.R.L., în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice la Societatea Pandora Prod S.R.L.”, cod SMIS 159855, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, Obiectivul specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

Valoarea totală a proiectului este de 1.264.072,35 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 754.182,22  lei, sumă finanțată din Fondul de Coeziune.â

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a instalațiilor de iluminat din fabricile de confecții din punctul de lucru Focșani și pentru cel din Tecuci (liniile de producție confecții). Se urmărește totodată monitorizarea consumului energetic în cele 2 puncte de lucru pentru 13 subconsumatori: consum general, săli de croit, săli de producție, Chillere, compresor+stația de vacuum.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Componenta I: Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durata mare de viață, la punctele de lucru (fabrici de confecții) Focșani și Tecuci. Reducerea consumului de energie electrică cu 149,671 Mwh și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 49,391 to echivalent CO2.

2. Componenta IV: Instalarea unui sistem de monitorizare a consumului de energie la nivelul întreprinderii – EMS, care va asigura, la nivelul întreprinderii o contorizare generală a consumului de energie, va realiza statistici asupra consumului, va înregistra datele centralizate, va livra un raport periodic asupra acestor date și va eficientiza consumul de energie în timp real.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

1. Componenta I: Dotarea fabricilor de confecții din Focșani și din Tecuci cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durata mare de viață, de tip LED. Reducerea consumului de energie electrică cu 149,671 Mwh (reprezentand 60,82%) și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 49,391 to echivalent CO2 (reprezentand 60,82%).

2. Componenta IV: Reducerea imediată și pe termen scurt a pierderilor de energie, localizarea punctelor de aplicare și cuantificare a potențialului de reducere a consumului de energie și pentru maximizarea eficienței măsurilor de creștere a eficienței energetice ce pot fi aplicate ulterior de catre întreprindere.

Durata de implementare a proiectului este până la data 31.12.2023.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: telefon 0749.081.729 si email: juridic@pandora-prod.ro

ADD COMMENTS